หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานบริหารบุคคล)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 3
วันเวลาที่เขียน : 23 Mar 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 296
ไฟล์เอกสาร : Download

ประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่งว่างผู็บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัด สพม.เขต 35