หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1
วันเวลาที่เขียน : 21 Mar 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 317
ไฟล์เอกสาร : Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่
เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563