หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1
วันเวลาที่เขียน : 19 Mar 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 868

ประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563


นักเรียนสามารถทำการสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ส่วนการยื่นเอกสารหลัก การสอบนั้น จะถูกเลื่อนออกไป

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกที

------------------------------------------------------------------------

กรอกใบสมัครได้ที่ www.reg.sbycom.net/register/register_63