หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 4
วันเวลาที่เขียน : 9 Mar 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 937
ไฟล์เอกสาร : Download

ประกาศ

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563