หัวข้อ : วาระการประชุมฝ่ายบริหารงบประมาน

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 9 Mar 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 142
ไฟล์เอกสาร : Download

วาระการประชุมฝ่ายบริหารงบประมาน
การประชุมครูประจำเดือน มีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมบุนนาค
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน