หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานบริหารบุคคล)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 3
วันเวลาที่เขียน : 25 Nov 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 673
ไฟล์เอกสาร : Download

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  4  อัตรา