หัวข้อ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูฏจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานบริหารบุคคล)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 3
วันเวลาที่เขียน : 20 Nov 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 422
ไฟล์เอกสาร : Download

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูฏจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP