หัวข้อ : กำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/62

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
หมวดหมู่ : นักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 1
วันเวลาที่เขียน : 30 Oct 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 18683

กำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/62 เพื่อเป็นการจัดการระบบการเข้าดูจะมีข้อมูลผลการเรียนตามระดับตามวันที่กำหนด ระดับอื่นจึงยังไม่ต้องเข้าระบบ และหลังจากครบตามกำหนดวันแล้ว ทุกระดับสามารถดูผลการเรียนได้ที่


http://grade.sby.ac.th/semester2562_1/

การเข้าดู User : เลขประจำตัวนักเรียน
Pass : วว/ดด/ปปปป เกิด (Ex. 01/02/2545)

และตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนอีกครั้ง จากสมุดรายงานประจำตัว(ปพ.6)ที่นักเรียนจะได้รับจากครูที่ปรึกษา