หัวข้อ : การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 25 Oct 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 803
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  เดือน ตุลาคม  
ครั้งที่ 6/2562   
วันที่ 28 ตุลาคม 2562  
เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน