หัวข้อ : รับบริจาคเงินของโรงเรียน ผ่านระบบ e-donation

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 28 Jun 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 656
ไฟล์เอกสาร : Download

ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านระบบ E-Donation ซึ่งจะสามารถลิงค์ไปยังสรรพกรพื้นที่ได้โดยตรง