หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารโซนB ประจำปี2

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 4
วันเวลาที่เขียน : 11 Apr 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 829
ไฟล์เอกสาร : Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารโซนB ประจำปี2562