หัวข้อ : แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูชาย)

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 4
วันเวลาที่เขียน : 3 Oct 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 815
ไฟล์เอกสาร : Download

แต่งตั้งข้าราชการคณุปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูชาย)