ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารงบประมาณ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 25611 years ago573
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค2 years ago681
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 25602 years ago733
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำเดือนตุลาคม 25602 years ago853
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 25602 years ago661
ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.3 years ago766
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25593 years ago797
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 25593 years ago566
ด่วนที่สุด ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3 years ago559
ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.3 years ago479
การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2559 (ประชุมก่อนปิดภาคเรียน)3 years ago618
การประชุมครูประจำเดือนกันยายน 25593 years ago543
การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 25593 years ago594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแแบเรียน ๓๑๘ ล/๕๕-ข4 years ago641
การประชุมครูประจำเดือน ธันวาคม 25584 years ago755
ประชุมครู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘4 years ago688
แบบสอบถามการจัดมหกรรมวิชาการ เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 Northern Region EP/MEP Open House 2015 4 years ago1340
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่่ ๗/๒๕๕๘4 years ago879
การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 25584 years ago923