ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หมวดหมู่ ทั้วไป นักเรียน บุคลากร

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.25621 days ago15
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง1 days ago11
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SBY Genius Camp 202011 days ago91
แบบสำรวจหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 256316 days ago83
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256216 days ago148
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา16 days ago62
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SBY GENIUS CAMP 202019 days ago857
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติภาคเหนือ1 month ago185
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว1 month ago90
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25621 month ago488
Memory of Suanboonyopathum Lamphunn School Marching Band WMC 2005 Marching Show Netherland1 month ago116
แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถั1 month ago84
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ1 month ago121
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว1 month ago142
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ1 month ago263
แจ้งหยุดการเรียนการสอน1 month ago375
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุ1 month ago212
แบบบันทึกการมอบหมายงานที่รับผิดชอบในระหว่างลา / ไปราชการ1 month ago197
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา2 month ago495
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูฏจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP2 month ago316