ภาพกิจกรรมทั้งหมด

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
กิจกรรมค่าย Science Genius Camp 20205 days ago9
แนะนำข้าราชการครูคนใหม่12 days ago17
โครงการปันน้ำใจให้โรงเรียนน้อง12 days ago12
ยินดีต้อนรับครูคนใหม่19 days ago33
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/256219 days ago20
ตักบาตรเติมบุญ ต้อนรับปีพุทธศักราช 256322 days ago35
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย23 days ago31
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 25621 month ago44
เฟื่องฟ้าฟิล์มเฟสติวัล ครั้งที่ 41 month ago35
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม1 month ago67
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการคนใหม่1 month ago91
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 25621 month ago87
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 25621 month ago120
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25621 month ago78
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25621 month ago79
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25621 month ago92
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโ1 month ago120
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบ1 month ago42
ส่วนบุญมินิมาราธอน ครั้งที่ 61 month ago117
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน1 month ago90