ภาพกิจกรรมทั้งหมด

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
เด็กชายธนากานต์ วรรณใหม่ ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาดา18 hours ago7
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ค่าย 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 256211 days ago265
ค่ายดาราศาสตร์เยาวชนไทย-จีน 2019 "SINO-THAI Youth camp 2019"3 month ago357
การแข่งขัน Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ2 month ago291
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงให2 month ago262
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ปีการศึกษา 25622 month ago299
ติวเข้มโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25624 month ago316
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม ดูดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี ณ สนามหน้าเ5 month ago344
ค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่5 month ago277
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศ6 month ago329
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงาน KMITL YOUNG AWARDS 2018 SILVER 1 years ago367
กิจกรรม SHOW & SHARE SESA 35 20181 years ago834
เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 พบผู้ว่าราชการจังหวัด1 years ago580
นักเรียนได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 25611 years ago421
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25611 years ago672
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ค1 years ago428
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 41 years ago523
คณะผู้บริหารและคณะครู ไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 2 years ago855
ท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ความสามารถทางคณิตศาสตร์2 years ago790
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ หาความสูงของต้นไม้ เรื่อง อัตรส่วนตรีโกณมิติ ขั2 years ago782