ภาพกิจกรรมทั้งหมด

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
รร.ส่วนบุญฯ และ รร.จักรคำฯ ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box)1 days ago4
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ตั้งจุดคัดกรองเข้มป้1 month ago139
วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ ประจำปี 25631 month ago89
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)2 month ago47
วันตรุษจีน ประจำปี 2563 2 month ago63
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 25632 month ago84
กิจกรรมค่าย Science Genius Camp 20202 month ago159
แนะนำข้าราชการครูคนใหม่2 month ago89
โครงการปันน้ำใจให้โรงเรียนน้อง2 month ago75
ยินดีต้อนรับครูคนใหม่3 month ago84
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/25623 month ago47
ตักบาตรเติมบุญ ต้อนรับปีพุทธศักราช 25633 month ago75
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3 month ago73
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 25623 month ago94
เฟื่องฟ้าฟิล์มเฟสติวัล ครั้งที่ 43 month ago74
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม3 month ago195
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการคนใหม่3 month ago124
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 25623 month ago120
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 25623 month ago229
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25623 month ago113