ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารโซนB ประจำปี27 month ago572
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพ7 month ago515
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูหญิง)1 years ago848
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูชาย)1 years ago533
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 1 years ago541
แผนสวัสดิการประกันภัย ปีการศึกษา 2561 1 years ago362
Video เกษียณอายุราชการ ปี 25602 years ago753
วิดีทัศน์ งานเกษียณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 25593 years ago886
การรณค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 7สิงหาคม 25593 years ago764
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เดือน พฤษภาคม 25593 years ago1822
โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง4 years ago881
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วันสถาปนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน4 years ago1181