ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารงบประมาณ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/256212 days ago244
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้17 days ago500
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP และนั27 days ago195
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น.1 month ago398
รับบริจาคเงินของโรงเรียน ผ่านระบบ e-donation4 month ago288
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนา4 month ago241
วิธีการและขั้นตอนชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/626 month ago2925
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.6 month ago685
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.7 month ago432
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2562-25649 month ago667
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 9 month ago467
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 256111 month ago377
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ1 years ago286
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.1 years ago446
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน1 years ago421
การประชุมครูประจำเดือนกันยายน 25611 years ago307
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 25611 years ago433
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค1 years ago606
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 25601 years ago626
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำเดือนตุลาคม 25602 years ago785