ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารงบประมาณ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุน23 days ago195
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค1 month ago217
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/25622 month ago480
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้3 month ago664
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP และนั3 month ago354
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น.3 month ago510
รับบริจาคเงินของโรงเรียน ผ่านระบบ e-donation7 month ago403
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนา7 month ago283
วิธีการและขั้นตอนชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/628 month ago3606
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.8 month ago760
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.10 month ago458
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2562-256411 month ago854
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 11 month ago552
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 25611 years ago424
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ1 years ago331
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.1 years ago483
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน1 years ago457
การประชุมครูประจำเดือนกันยายน 25611 years ago354
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 25611 years ago504
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค1 years ago639