ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารงบประมาณ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
วาระการประชุมฝ่ายบริหารงบประมาน1 month ago77
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง1 month ago259
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุน3 month ago276
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค4 month ago294
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/25625 month ago525
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้5 month ago738
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP และนั5 month ago409
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น.6 month ago556
รับบริจาคเงินของโรงเรียน ผ่านระบบ e-donation9 month ago532
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนา9 month ago313
วิธีการและขั้นตอนชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/6210 month ago4023
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.11 month ago824
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.1 years ago510
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2562-25641 years ago1017
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 1 years ago665
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 25611 years ago469
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ1 years ago370
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.1 years ago528
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน1 years ago491
การประชุมครูประจำเดือนกันยายน 25611 years ago387