ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หมวดหมู่ ทั้วไป นักเรียน บุคลากร

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ32 minutes ago1
ประกาศ ให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมออนไลน์ในเว็บไซด์ สพม. เขต 355 hours ago19
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ14 days ago72
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา14 days ago132
ประชาสัมพันธ์ - การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ1 month ago208
ประชาสัมพันธ์ - แนวทางการส่งแบบคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ว 21/251 month ago123
ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องให้ผู้ปกครองประเมินแบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของน1 month ago605
ประชาสัมพันธ์ - การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน1 month ago162
กิจกรรมบันทึก PLC แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฟอร์มโครงการสอน ปีการศึกษา 25632 month ago890
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาว2 month ago208
ประชาสัมพันธ์ - หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตาม2 month ago257
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน2 month ago235
ประชาสัมพันธ์ - รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน2 month ago172
ประชาสัมพันธ์ - การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมาสำนักงานธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น2 month ago134
ประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและบรรจุแต่งตั้ง2 month ago178
ประชาสัมพันธ์ - ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)2 month ago146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน2 month ago271
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 25632 month ago1322
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 25632 month ago1148
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา 25622 month ago274