ภาพกิจกรรม : นักเรียนได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 7 Aug 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 971

นางสาววันสิริ  เสมมหาศักดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน เยาวสตรีไทยดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ในวัน พุธ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี