ภาพกิจกรรม : ลูกส่วนบุญฯ คนเก่ง ด้านภาษา

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 4 Feb 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 258
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุญญิศา สุวรรณพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ภาคเหนือตอนบน ในงาน Fête des Francophiles ครั้งที่ 1 โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ ครูกลิกา นิกร และครูกิติศักดิ์ ภูมิภักดี ณ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา