ภาพกิจกรรม : ลูกส่วนบุญฯ คนเก่ง ด้านวัฒนธรรม

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 13 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 208
วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ที่เข้ารับเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ซึ่งเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ขอบคุณภาพจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)