ภาพกิจกรรม : แสดงความยินดีกับลูกส่วนบุญฯ คนเก่ง

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 9 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 300
วันที่ 9 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่คณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ณ หน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ดังนี้
1. การประชุมวิชาการนักเรียนในโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ได้รับรางวัล ดังนี้ - รางวัลเหรียญเงิน ในชื่อโครงงาน “การพัฒนาระบบการจัดการการแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน”
- รางวัลเหรียญทองแดง ในชื่อโครงงาน “อุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่างกล้อง DSLR กับกล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์”
- รางวัลเหรียญทองแดง ในชื่อโครงงาน “ศึกษาสารอาหารของวุ้นในกระบอกไม้ไผ่”
- รางวัลเหรียญทองแดง ในชื่อโครงงาน “การเปรียบเทียบความสามารถการดูดซึมนิโคตินในใบสาระแหน่ กะเพราและโหระพา ซึ่งเป็นพืชวงศ์ Lamiaceae”
- รางวัลเหรียญทองแดง ในชื่อโครงงาน “การหาพื้นที่ของจานที่มีขอบโค้งโดยใช้การหา Circle sector เพื่อสร้างภาพเหมือนจริง”
2. กิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ปี 2”