ภาพกิจกรรม : ลูกส่วนบุญฯ สุดเก่งภาษาจีน

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 24 Dec 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 99

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน