ภาพกิจกรรม : ครูสนิท ประสมนาม ผู้ฝึกสอนกีฬาวูซูดีเด่นจังหวัดลำพูน

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 24 Dec 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 272
วันที่ 16 ธันวาคม 25862 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอแสดงความยินดีกับครูสนิท ประสมนาม ที่ได้รับรางวัลชมรมกีฬาดีเด่น "กีฬาวูซูประลองยุทธ" เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้สร้างผลงานด้านกีฬาเป็นที่ประจักรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำพูน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน