ภาพกิจกรรม : โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน แสดงความยินดีกับลูกส่วนบุญฯ คนเก่ง

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 20 Dec 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 141
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนจำนวน 7 คน ที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ณ หน้าเสาธงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน