ภาพกิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ครูประหยัด จิตอารี ได้รับทุนจาก AFS ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 17 Dec 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 131
ขอแสดงความยินดีกับ ครูประหยัด จิตอารี
ได้รับทุน AFS ไปศึกษาการเรียนการสอน ของประเทศนิวซีแลนด์ เมือง พาร์เมอร์ตัน นอธ์ท เกาะเหนือ  
ระหว่างวันที่ 22 ตค 11 พย 61