ภาพกิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ครูบุษบา ไพสิฐสิริรักษา ได้รับทุนศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา 1 เดือน

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 16 Dec 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 137
ขอแสดงความยินดีกับ ครูบุษบา ไพสิฐสิริรักษา ได้รับทุนศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา 1 เดือน
ได้รับการคัดเลือก ได้ทุน ให้ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ เทคซัส   สหรัฐอเมริกา  เป็นเวลา 1 เดือน