ภาพกิจกรรม : ครูบุษบา ไพสิฐสิริรักษา คว้ารางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 3 Oct 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 440
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนางบุษบา ไพสิฐสิริรักษา คุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เยาวชน ชุมชน ในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ Girl Guides (Girl Scouts)