ภาพกิจกรรม : นักเรียนส่วนบุญฯ สอบติดโอลิมปิกวิชาการสาขาดาราศาสตร์ เพื่อเข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 16 Sep 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1050
เด็กชายธนากานต์   วรรณใหม่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการสาขาดาราศาสตร์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
#Astronomy Club Suanboonyopatham