ภาพกิจกรรม : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดscience show ระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน)

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 7 Jul 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 593
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดscience show ระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน)