ภาพกิจกรรม : นักเรียนร.ร.ส่วนบุญฯ เจ๋ง!! ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SINO-THAI Youth camp 2019

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 19 Jun 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 474
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยชนก แสงเสมอ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ความสามารถแข่งขันร่วมกับเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศ จนได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 45 คน ให้เข้าร่วมโครงการ SINO-THAI Youth camp 2019 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์(องค์การมหาชน) โดยมีเยาวชนสมัคร 600 คน คัดเพียง 45 คน เดินทางไป ณ เมืองคุณหมิง เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และ จ.ฉะเชิงเทรา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562