ภาพกิจกรรม : การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ตั้งจุดคัดกรองเข้มป้

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 9 Mar 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 622
วันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดลำพูน มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไวรัส COVID-19 รองรับนักเรียนลงทะเบียนสอบ และคณะครูผู้คุมสอบ โดยเจ้าหน้าที่ได้กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าตัวอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลล้างมือบริเวณทางเข้าทุกจุด ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน