ภาพกิจกรรม : วันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ ประจำปี 2563

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 11 Feb 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 186
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นำโดยว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย และผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี เนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน