ภาพกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์แห่งการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 4 Feb 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 47
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการวาดภาพ และการจัดนิทรรศการในวันมาฆบูชารำลึก ณ หน้าเสาธงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน