ภาพกิจกรรม : วันตรุษจีน ประจำปี 2563

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 30 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 129
วันที่ 28 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลวันตรุษจีน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ณ หน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และด้านหน้าอาคารสิริบุญวิทย์