ภาพกิจกรรม : วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 30 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 162
วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดไทย โดยมี นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน