ภาพกิจกรรม : กิจกรรมค่าย Science Genius Camp 2020

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 20 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 515
วันที่ 17-18 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย Science Genius Camp 2020 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านสะเต็มศึกษา และค้นพบศักยภาพ ของตนเอง ณ ห้องประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open…