ภาพกิจกรรม : โครงการปันน้ำใจให้โรงเรียนน้อง

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 13 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 132
วันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงและครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้จัดกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจให้โรงเรียนน้อง” ซึ่งได้รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากผู้ใจบุญ เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน