ภาพกิจกรรม : ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 7 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 123
วันที่ 6 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณะครู ที่มาแสดงความยินดีกับนายยุทธนา เรือนสุภาธง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน