ภาพกิจกรรม : ตักบาตรเติมบุญ ต้อนรับปีพุทธศักราช 2563

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 3 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 115
วันที่ 3 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีตักบาตรเติมบุญเพื่อเป็นสิริมงคล และต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีพิธีทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 90 รูป มารับบิณฑบาต ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน