ภาพกิจกรรม : กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 20 Dec 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 134
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมการแสดงของคณะครูและนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียน ซึ่งวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน