ภาพกิจกรรม : เฟื่องฟ้าฟิล์มเฟสติวัล ครั้งที่ 4

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 20 Dec 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 121
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการทำหนังสั้น เฟื่องฟ้าฟิล์มเฟสติวัล ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพขึ้นในด้านเทคโนโลยี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน