ภาพกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 28 Nov 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 189
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน ในด้านดนตรีไทย - ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์ไทย - นาฏศิลป์พื้นเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถอย่างเต็มความศักยภาพในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ณ ห้องประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน