ภาพกิจกรรม : พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 26 Nov 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 187
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายขุนหาญ นิตตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน