ภาพกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์ และอนุรักษ์ทรัพยากร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11-13 ปีกา

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 24 Nov 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 186
ค่ายดาราศาสตร์ และอนุรักษ์ทรัพยากร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11-13 ปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/155lpJLtvcPDS2W_DgNSvABmGBS72JFBv

เรียบเรียงโดย Physicsman