ภาพกิจกรรม : เด็กชายธนากานต์ วรรณใหม่ ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาดา

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 11 Nov 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 288
เด็กชายธนากานต์ วรรณใหม่ ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562