ภาพกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ค่าย 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 31 Oct 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 655
เด็กชายธนากานต์  วรรณใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาดาราศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 6 -19 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่