ภาพกิจกรรม : นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงให

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 19 Aug 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 422
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y4cEdfUr5fLYHlcPi1agJMsy1HIpdbTT