ภาพกิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 19 Aug 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 461
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gubBQMDS3m3a0UFBlCPUuIl1mSoqhUqC