ภาพกิจกรรม : ค่ายดาราศาสตร์เยาวชนไทย-จีน 2019 "SINO-THAI Youth camp 2019"

ชื่อผู้เขียน : วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันเวลาที่เขียน : 2 Aug 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1219
เด็กหญิงหทัยชนก แสงเสมอ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ SINO-THAI Youth camp 2019 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์(องค์การมหาชน)  ณ เมืองคุณหมิง เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และ จ.ฉะเชิงเทรา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562